Algemene voorwaarden & verwerkersovereenkomst

Op al onze diensten en producten zijn voorwaarden en is onze verwerkersovereenkomst van toepassing, deze voorwaarden hebben we gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Ook zijn onze voorwaarden te downloaden via onderstaande links:

Download hier onze geldende algemene voorwaarden
Download hier onze Verwerkers Overeenkomst (Data Pro Statement)
Lees hieronder meer over Cookies

Bent u van mening dat deze voorwaarden in uw situatie niet toereikend/aanvaardbaar zijn, bijvoorbeeld omdat bij u sprake is van bijzondere persoonsgegevens of u heeft eigen inkoopvoorwaarden. Zorg in dat geval dat u deze afwijkende voorwaarden bij ons ter akkoord aanbied voordat u akkoord gaat met onze offerte/overeenkomst en/of voor gebruik van onze diensten. Prodes sluit alle andere voorwaarden uitdrukkelijk uit zolang deze niet rechtsgeldig zijn ondertekend en voorzien van een datum door een rechtgeldige vertegenwoordiger van Prodes.

Data verwerker, data verantwoordelijke & een datalek
Als data verwerker kan Prodes in zijn rol niet een datalek melden en/of bepalen of dit noodzakelijk is. Wel heeft Prodes andere verplichtingen en procedures. Deze kunt u lezen in de Verwerkers Overeenkomst (Data Pro Statement) hierboven en/of in onze algemene voorwaarden hierboven.

Wilt u weten of u een datalek moet melden? Kijk dan hier of neem contact met ons op zodat wij u eventueel verder kunnen helpen.

 

Privacy Statement van Prodes.nl

Prodes is een fullservice webdevelopment bureau. Met bijna 10 jaar ervaring in website & software ontwikkeling.

Ons privacy statement is alleen van toepassing op de website prodes.nl en de persoonsgegevens die wij hier verzamelen.

Persoonsgegevens
Onze website Prodes.nl kan bezocht en gebruikt worden zonder dat we persoonsgegevens van u verzamelen of opslaan. We ontvangen alleen de persoonsgegevens als u ons contactformulier invult. Dit betreft naam, bedrijfsnaam, e-mail, telefoonnummer, beschrijving te ontwikkelen product (bij offerte), eventueel een bericht, ongeveer uw te besteden budget en wat u wilt drinken als u bij ons op bezoek komt. Niet alle gegevens zijn verplicht.

Deze gegevens komen op een beveiligde omgeving terecht. Tot deze omgeving hebben alleen tot vertrouwelijkheid gebonden werknemers toegang. Uw gegevens zullen nooit voor een ander doel gebruikt worden, aan derde ter beschikking worden gesteld of buiten de EU komen. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Wij bewaren deze gegevens zolang ze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Wanneer deze persoonsgegevens vervolgens niet aan een bestaande klant te koppelen zijn, blijven ze na afronding van het doel maximaal 3 maanden bewaard alvorens ze definitief verwijderd worden.

Opvragen van uw gegevens
Iedereen heeft het recht om de aan hem- of haarzelf gerelateerde persoonsgegevens die in ons bezit zijn op te vragen, in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens wanneer u dit niet (meer) wenst. Mocht u een beroep wilt doen op een van deze rechten neem dan contact op via kantoor@prodes.nl

Daarnaast heeft iedereen het recht om bezwaar in te dienen over onze omgang met persoonsgegevens of de verwerking ervan. Daarvoor kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor verdere informatie over rechten & plichten verwijzen we u naar het hulploket van de AP.

Cookies

Onze website plaatst een geen cookies waar persoonsgegevens mee gemoeid zijn. We hebben de nodige stappen genomen om te verzorgen dat ons Google Analytics gebruik volledig voldoet aan toepasselijke wetgeving.

We gebruiken session cookies. Hiervoor is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

JavaScript
Het session cookie gebruiken we om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Session storage
Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt

Google Analytics cookie duur is 1-2 jaar of tot je deze verwijderd (anoniem)

Hotjar verzameld anonieme internet log data per sessie. Een sessie duurt zolang als je browservenster geopend is op onze website.

Mocht u van mening zijn dat wij u met onze privacy statement niet toereikend hebben geïnformeerd dan kunt u contact opnemen door te bellen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 01 jan. 2019.

 

Over Prodes.nl

Prodes is een fullservice webdevelopment bureau met ruim 10 jaar ervaring in website & software ontwikkeling zien we dat de sleutel tot succes bestaat uit:

Maatwerksoftware met korte ontwikkeltijd
Snel te ontwikkelen maatwerksoftware die intuïtief in gebruik is maar onderhoudsvriendelijk en toekomstbesteding! Om dit te verwezenlijken voor onze klanten hebben we onze eigen modulaire software omgeving ontwikkeld, volledig gebaseerd op opensourcesoftware (WordPress CMS en het Laravel Framework).

 

High-end software maar zonder licentiekosten
We combineren we het beste van beide werelden, licentievrije opensource software die geschikt is voor bedrijf kritische applicaties en high-end websites & intranetomgevingen.

 

Meetbaar online succes formule
Ons werk helpt andere bedrijven om online successen te boeken. Een succes van de klant is een succes voor ons, daarom hebben we drie eenvoudig stappen ontwikkelt om samen tot een online succes te komen.

 

Full-service internet partner
We zien onszelf als dé “internet partner” van de klant en zijn er voor alle vraagstukken op het gebied van website- en applicatie ontwikkeling. We zijn een betrokken, gedreven en specialistisch team die de wens van de klant nooit uit het oog verliest!

 

Beste prijs-kwaliteit verhouding
Met ruim 10 jaar ervaring hebben we ons ontwikkelproces optimaal ingericht voor apps, applicaties en websites. Met modulaire functionaliteiten kunnen we iedere klant maatwerk leveren tegen de beste prijs-kwaliteit verhouding.